Notariusz koszalin

Piece gazowe – internetowa strona dla każdego

Specjalistyczne usługi notarialne w Kielcach
Kompleksowe czynności notarialne w Kielcach proponuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie ustalenia przyjmują formę dokumentu urzędowego. Do czynności, jakie wykonywane są w miejscu takim jak kancelaria notarialna zaliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczania dziedziczenia, usługi dotyczące europejskiego poświadczenia spadków, czynności powiązane z zarządzaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby prywatnej, wykonywanie poświadczeń, wykonywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, wykonywanie wypisów, odpisów i wyciągów papierów, złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej razem z papierami stanowiącymi bazę dla wpisania w księdze wieczystej, a także wykonywanie czynności powiązanych z osobnymi regulacjami prawa. Wykwalifikowany notariusz może również przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery giełdowe, papiery, lub informacje na informatycznym nośniku danych. Jest o tym wzmianka w regulacjach o informatyzacji działalności jednostek zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie www kancelarii można dowiadywać się, jakiego typu papiery należy przynosić do kancelarii celem przeprowadzenia określonej czynności u notariusza. To duże ułatwienie dla klientów, pozwalające w krótszym czasie załatwić pewne sprawy. Szczególnie, że dokumenty do kancelarii można złożyć przed wyznaczonym terminem wykonania konkretnej czynności. Do przygotowania aktu notarialnego wystarczy dołączyć duplikat wymaganych papierów. Można to zrobić e mailowo albo osobiście. Dopiero przy podpisywaniu aktu trzeba przedłożyć pierwowzór.